Neusnadňujte kapsářům práci!

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí. 

Kapsáři:

  • vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí (nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.),

  • využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi,
  • kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zkušený zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund),
  • mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách,
  • mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou,
  • svojí oběť si typují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží se snížit riziko svého dopadení na minimum. 

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou! Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod.

Ztratili jste něco cenného na pasáži?

Zapomněli jste tašku či peněženku při placení v obchodě? Nevíte co dělat? Usnadníme Vám to!

Při jakékoli ztrátě / nálezu volejte na dispečink ostrahy centra: +420 725 086 029.

 

Otevírací doba

Tesco

Tesco

7:00 – 21:00
Čerpací stanice

Čerpací stanice

6:00 – 22:00

Navštivte naše další obchodní centra

Nahoru